freedom is

a state of mind.

“Freedom is a state of mind” ir nodibinājuma “Blink of Majesty” projekts jauniešiem rakstura pilnveidošanai un pasaules kultūrvēsturiskā mantojuma iepazīšanai. Mēs ticam, ka tieši rakstura pilnveidošana ir galvenā iespēja identificēt sevi un likt pamanīt mūsu unikalitāti pasaules mērogā.